Accountability Coach

Vũ Hải Nhi

Accountability Coach Học vấn: • Cử nhân ngành Khoa học Tài chính Ngân hàng – Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) • • Giải thưởng: Học bổng 100% học thuật, Bằng khen học thuật (Cao nhất về Nguyên tắc kế toán, Nguyên tắc tài chính doanh nghiệp, Báo cáo tài chính), Giải thưởng đóng […]