Chưa phân loại

DISCIPLINE. FOCUS. SUCCESS

Kỉ luật. Tập trung. Kết quả. 21 nhân sự – hơn 200 học viên – hơn 200 lộ trình học cá nhân hoá, điểm chung duy nhất là The JOY Method (phương pháp JOY) giúp học sinh xây dựng KỶ LUẬT và TẬP TRUNG để đem lại KẾT QUẢ. Let success speak, don’t speak success. […]

HỌC VIÊN TIÊU BIỂU

Định hướng đào tạo của IHP không chỉ tập trung vào mục tiêu điểm số hay thành tích đơn thuần, mà mục tiêu cốt lõi của IHP là xây dựng cho các bạn phương pháp và lộ trình học phù hợp với từng ...