Nguyễn Nhật Minh

Giám sát viên

Graduation and degrees

  • Education
    IELTS Academic 7.5
  • Experience
    Học bổng 75% chuyên ngành Quản trị Marketing Đại học Anh quốc Việt Nam