ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Để đảm bảo đầu ra cho học viên, năng lực Tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng của đội ngũ chuyen môn là yếu tố hằng đầu. IHP tự hào khi 100% giảng viên của chúng mình đều sở hữu chứng chỉ IELTS từ 8.0 và kinh nghiệm sư phạm từ 1 năm trở lên. Bên cạnh đó, tất cả các giám sát viên đều đạt band điểm IELTS THẤP NHẤT là 7.5.

Founder, Head of Coach

Giảng viên (Academic Coaches)

Giám sát viên (Accountability Coaches)

Leave a Reply