Vũ Hải Nhi

Accountability Coach

Học vấn:

• Cử nhân ngành Khoa học Tài chính Ngân hàng – Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)

• Giải thưởng: Học bổng 100% học thuật, Bằng khen học thuật (Cao nhất về Nguyên tắc kế toán, Nguyên tắc tài chính doanh nghiệp, Báo cáo tài chính), Giải thưởng đóng góp, Thư khen (BUV)

• Bằng Tú tài Trường Quốc tế Việt Nam (Reigate Grammar School Vietnam) Hà Nội, VN Chương trình IGCSE và Tú tài Quốc tế 2016-2020 IGCSE: Tiếng Anh (Ngôn ngữ đầu tiên), Toán, Toán bổ sung, Nghệ thuật, Hóa học, Thiết kế và Công nghệ, Du lịch và Du lịch, Địa lý IBDP: Văn học Anh A, Tiếng Tây Ban Nha ban đầu, Quản lý Kinh doanh, Sinh học, Hóa học

Kinh nghiệm:

• Gia sư cá nhân các môn: Kế toán, Toán, Thống kê

• Trưởng phòng Phiên dịch và Giám đốc quan hệ công chúng của UNBROKEN PROJECT (EXHIBITION)

• Trưởng phòng Truyền thông Tổ chức The Cactus (Bệnh viện Trẻ em Quốc gia HN. Việt Nam)

• Đại diện sinh viên và Đại sứ nhà trường Trường Quốc tế Việt Nam

Graduation and degrees

  • Education
    IELTS Academic 8.0 Overall
  • Experience
    Học bổng 100% ngành Khoa học Tài chính Ngân hàng Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)