IELTS High Performance

Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh

Số lượng: 3 vị trí (2 vị trí Sale Full-time và 1 vị trí Sale Part-time) – Đối với vị trí Sale full-time: + Call với khách hàng qua nền tảng Zoom (Data có sẵn tại IHP) + Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng (follow up, hướng dẫn kí […]