TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC ”IF ONLY” TRONG TIẾNG ANH

Trong Tiếng Anh, cấu trúc ”If only” để diễn tả một mong muốn, điều ước hoặc hy vọng về tình huống không có thật trong hiện tại hoặc đã xảy ra trong quá khứ. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu kĩ hơn về cách dùng, công thức, cũng như các dạng bài tập của cấu trúc này.

  1. Cấu trúc ”If only” là gì?

”If only” là một dạng câu điều kiện trong Tiếng Anh, diễn tả mong muốn thay đổi một điều gì trong thực tại hoặc quá khứ một cách tha thiết.

2. Phân loại cấu trúc ”If only”

a) If only + S + would/could + V

Cấu trúc này dùng để diễn tả ước muốn một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Example: If only I could have a well-paid job in the future. (Ước gì tôi có một việc làm lương cao trong tương lai).

b) If only + S + V-ed

Cấu trúc này dùng để diễn tả mong muốn thay đổi một điều gì trong hiện tại, thường thể hiện sự nuối tiếc với một tình huống đang diễn ra ở hiện tại.

Example: If only I was/were rich, so that I could buy that dress. (Ước gì tôi giàu, để tôi có thể mua chiếc váy đó).

If only she loved me. (Ước gì cô ấy yêu tôi).

LƯU Ý: Đối với cấu trúc này, trong văn phong trang trọng bạn nên dùng động từ to be là ”were” cho tất cả các ngôi.

c) If only + S + had + V (p2)

Cấu trúc này dùng để diễn tả ước ao thay đổi một điều gì đó ở quá khứ, thể hiện sự nuối tiếc vì đã không làm điều gì đó trong quá khứ.

Example: If only I had followed your advice. (Ước gì tôi đã nghe theo lời khuyên của bạn). Trên thực tế người nói đã không nghe theo lời khuyên.

3. Bài tập cấu trúc ”If only”

Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ

a) If only my bestie … here right now. I miss her so much.

A. had been

B. is

C. were

D. has been

Đáp án đúng: C. were

b) If only I … a decent job. I am tired of working in the office every day.

A. had

B. have

C. would have

D. had had

Đáp án đúng: A. had

c) We plan to go on a picnic this weekend. If only the weather … good.

A. is

B. would be

C. has been

D. were

Đáp án đúng: B. would be

d) My teacher told me off for not doing the homework. If only I … late last night to finish it.

A. stayed up

B. had stayed up

C. stay up

D. has stayed up

Đáp án đúng: B. had stayed up

Trên đây là kiến thức tổng quan về cấu trúc ”If only” trong Tiếng Anh và một số câu hỏi đi kèm. Mong rằng bài viết này có ích với bạn. Chúc bạn học tốt!

Leave a Reply