NÂNG TẦM IELTS VỚI NHỮNG IDIOMS CHỦ ĐỀ ”SCHOOL”

Idioms (Thành ngữ) là một trong những kiến thức bạn nên sử dụng thành thạo để nâng cấp band điểm IELTS của mình. Hãy cùng khám phá những thành ngữ thuộc chủ đề ”Schools” – một chủ đề rất phổ biến trong IELTS dưới đây nhé!

  1. pass with flying colors: đạt điểm cao trong bài kiểm tra

e.g: My brother was rather nervous before the exam, but he passed with flying colors!

2. learn something by heart: học thuộc lòng

e.g: You don’t have to learn those principles by heart, we just want you to have a basic understanding of them.

3. teacher’s pet: học trò cưng của giáo viên

e.g: Michael always gets good mark. He is our teacher’s pet.

4. play hooky = play truant: trốn học

e.g: My boy is always playing truant at school! I am so mad at him!

5. hit the book: học bài một cách chăm chỉ và nghiêm túc

e.g: I promise I will hit the book tonight.

Nhớ lưu các từ này vào sổ và học mỗi ngày nhé! Chúc bạn học tốt!

Leave a Reply