IELTS Part 1 Speaking Sample: Topic ”Chocolate”

Kì thi IELTS ngày càng có nhiều cập nhật mới mẻ với các chủ đề thú vị. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần phải chuẩn bị câu trả lời cho những lĩnh vực đa dạng và lạ hơn. Hôm nay, chúng mình sẽ mang đến câu trả lời mẫu, cũng như các từ vựng cho ”Chocolate”, chủ đề được ra trong IELTS Speaking dạo gần đây.

  1. Do you like chocolate?

Sample: Well, needless to say, I am a chocoholic. It’s sweet, rich, and has a smooth texture that’s very pleasing to the senses. Whenever I eat chocolate, I feel like I’m treating myself to something special. I think it is the type of food that could bring a smile to everyone’s face.

Vocabularies:

  • chocoholic (n): tín đồ sô-cô-la
  • pleasing to the senses: thỏa mãn mọi giác quan

2. What is your favorite flavor?

Sample: As a chocoholic, I love every chocolate flavor. But if I have to choose one, that would be dark chocolate. I love the rich and complex taste you get in dark chocolate, which would satisfy my sweet tooth without being too overwhelming. It also has a high percentage of cocoa solids, a bonus point for someone following a healthy diet like me.

Vocabularies:

  • have a sweet tooth: hảo ngọt
  • bonus point: điểm cộng

3. Is chocolate popular in your country?

Sample: Hmm, from the way I see, chocolate is popular in Vietnam, especially among us youngsters. People often give boxes of chocolates to others on special occasions such as Valentine’s Day or anniversaries to show their care and love. Chocolate is also used in many different desserts, such as tiramisu or brownies. In fact, it’s hard to imagine a dessert menu without some sort of chocolate options!

Vocabularies:

  • from the way I see: theo như tôi thấy

Trên đây là một số câu trả lời mẫu cho topic: ”Chocolate” trong IELTS Speaking. Mong rằng bạn sẽ thấy bài viết này có ích. Chúc bạn đạt band điểm IELTS mong muốn!

Leave a Reply