Bên cạnh các khóa học được trực tiếp giảng dạy bởi giảng viên, IHP cũng cung cấp khóa tự học phù hợp với các bạn có kỉ luật, khả năng thúc đẩy bản thân tốt cũng như nền tảng Tiếng Anh vững.

Các quyền lợi học viên nhận được bao gồm:

  • Giáo trình cá nhân hóa đồng hành theo TỪNG NGÀY
  • Phát triển 4 kỹ năng trong IELTS và củng cố Ngữ pháp
  • Các buổi bổ trợ từ vựng với Giám sát viên (60 phút/buổi)
  • Quyền tham gia Masterclass – chuỗi sự kiện độc quyền của IHP trong vòng 1 năm
  • Bản quyền chương trình học theo phương pháp THE JOY METHOD
  • Trọn bộ tài liệu cá nhân hóa bằng tiếng Anh theo lĩnh vực chuyên môn
  • Nhắn tin hỗ trợ trực tiếp 1:1 với nhóm huấn luyện viên và trợ giảng
  • Học Viên được nhận hỗ trợ kịp thời theo yêu cầu để vượt qua các khó khăn trong mọi tình huống liên quan đến học thuật
  • Buổi học 1:1 kỹ năng tùy chọn với giảng viên

Nếu sau khóa học, học viên không đạt được band điểm như đã tư vấn, học viên sẽ được hoàn lại học phí toàn bộ khóa học HOẶC được đào tạo lại từ đầu cho đến khi đạt được band điểm cam kết.