Mỗi người lại có một định nghĩa về thành công khác nhau. Tuy nhiên, có một yếu tố chung luôn cần thiết trong con đường đến thành công của con người, đó là tư duy (mindset). 

Đó là vì tư duy sẽ quyết định THÁI ĐỘ và SUY NGHĨ của mỗi người trước mọi tình huống. Ví dụ, khi gặp một bài toán khó, người có tư duy bậc cao sẽ coi đó là cơ hội để tìm tòi và học hỏi những kiến thức mới. Còn với những người suy nghĩ tiêu cực, họ sẽ dễ dàng nản chí và bỏ cuộc. 

‘’Happiness depends on your mindset and attitude.’’ Nâng cao tư duy của bản thân đóng vai trò vô cùng cần thiết bởi chúng quyết định thái độ của bạn trước mọi tình huống, và thái độ thì ảnh hưởng lớn đến thành công. 

Nhận thức được vai trò quan trọng của tư duy, Livestream: ‘’Tư duy – Chìa khóa tạo thành công’’ sẽ bàn luận sâu hơn về chủ đề này. 

Livestream đã bàn luận về: 

  • Lợi và hại của các lối tư duy phổ biến
  • Phương pháp để phát triển tư duy 
  • Sử dụng tư duy như thế nào để đạt được mục tiêu
  • Chia sẻ của host về hành trình thay đổi tư duy  

📍 Thời gian: 20h00 26/2/2023 

📍 Nền tảng: Instagram @clairevu.official, TikTok @clairevu.official, Facebook Group: IELTS High Performance  

📍 Host: Mrs.Claire Vũ (Founder IHP, IELTS 8.0) 

Livestream đã nhận được sự ủng hộ cũng như nhiều câu hỏi quan tâm của các bạn.