Khai giảng khoá học: Tiếng Anh ứng dụng (Applied English)

1

Program Opening

Nunc at tincidunt nisl. Nullam fringilla quis odio vitae eleifend. Quisque sed mi

2

Dance And Have Fun

Nunc at tincidunt nisl. Nullam fringilla quis odio vitae eleifend. Quisque sed mi

3

Program Ending

Nunc at tincidunt nisl. Nullam fringilla quis odio vitae eleifend. Quisque sed mi

Dành cho những người học lại tiếng Anh từ đầu.

Mục tiêu phục vụ công việc / giao tiếp / nghiên cứu / cơ bản trong đời sống hằng ngày.

* Đây không phải là khoá “Tiếng Anh giao tiếp” chỉ học giao tiếp.