Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, các nhà tuyển dụng có xu hướng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để chọn lọc ứng viên từ trước. Chính vì vậy, thương hiệu cá nhân, hay là Personal Brand trong Tiếng Anh, hiện nay đã trở thành một yếu tố quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của mỗi người. Đó là bởi vì thương hiệu cá nhân phản ánh tính cách, năng lực cũng như thái độ của một cá nhân.

Với mục tiêu mang lại cho học viên quá trình học toàn diện nhất, Masterclass: ”Thương hiệu cá nhân – Hành trang sự nghiệp” đã được tổ chức với sự góp mặt của giảng viên Trần Hồng Nhung đến từ đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Masterclass đã đem đến cho các học viên IHP cái nhìn rõ hơn về thương hiệu cá nhân cũng như cách xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp và ấn tượng trên mạng xã hội, từ đó phần nào định hướng cho các bạn phương pháp phát triển hình ảnh bản thân phù hợp.

Activities Involved

  • Program opening
  • Dance and have fun
  • Present gifts to students
  • Program ending